Update maatregelen Coronavirus

Na veelvuldig overleg informeren wij u betreffende de maatregelen van DELTA Safety Training, maar ook over de maatregelen van de gecertificeerde instanties

Update dispensatie certificeerders

Posted by Delta Safety on Jun 23, 2020 4:01:15 PM

Trainen in de 1,5 meter cultuur

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag is duidelijk geworden dat we ons in Nederland voor langere tijd moeten instellen op de 1,5 meter cultuur. Dit betekent dat uw collega's ook op de lange termijn wellicht in kleinere groepen moeten trainen dan u voorheen gewend was. Wij begrijpen dat het voor uw organisatie uiterst belangrijk is om uw collega's tijdig van de juiste trainingen te kunnen voorzien, zodat zij over de juiste competenties beschikken om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. 

Om de veiligheid van uw collega's en ons team te kunnen waarborgen, bieden wij momenteel onze trainingen voor kleinere groepen aan van maximaal vier personen. Wij zijn echter druk bezig om ons trainingscentrum verder aan te passen, zodat we ook bij grotere groepen nog steeds de veiligheid en de 1,5 meter kunnen garanderen. Zo zijn we bijvoorbeeld looppaden en looproutes aan het aanbrengen en ook richten wij onze klaslokalen op een andere manier in, zodat klassikaal trainen op den duur weer mogelijk is.

Inventarisatie trainingsbehoefte

Een efficiënte planning draagt eraan bij dat uw mensen tijdig trainingen kunnen volgen. Wij willen u dan ook vragen contact op te nemen zodat we samen uw trainingsbehoefte in kaart kunnen brengen en ons aanbod / open inschrijvingen hierop kunnen aanpassen. Op deze manier kunnen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 

Update on Apr 17, 2020 3:02:53 PM

Trainen in Coronatijd 

Afgelopen week hebben de eerste trainingen weer plaatsgevonden. Om de veiligheid van zowel de cursisten als onze medewerkers te kunnen waarborgen hebben wij de theorie digitaal via Microsoft Teams aangeboden. Het praktijkgedeelte vond aansluitend plaats (in één- op - één sessies of in kleine groepen) in ons trainingscentrum. De eerste reacties van onze cursisten waren gelukkig zeer positief!

Het is gebleken dat er vrijwel geen problemen zijn opgetreden bij onze cursisten om de Microsoft Teams sessie bij te wonen. 
In het enkele geval dat het wel zo was heeft onze speciaal hiervoor ingerichte helpdesk snel kunnen helpen op afstand en heeft iedereen zonder problemen de theorie kunnen volgen.

Trainen wanneer het u uitkomt

Gezien we maar een beperkt aantal deelnemers gelijktijdig in ons trainingscentrum kunnen ontvangen, zijn we genoodzaakt zeer flexibel met onze planning om te gaan. Wij houden hierdoor niet vast aan onze eigen open inschrijvingsdata, maar we vinden samen met u een datum waarop dat voor uw collega's het beste uitkomt.  Ons salesteam en customer support helpen u daar graag bij. 

Ons huidige trainingsaanbod

Het trainingsaanbod is op dit moment nog beperkt. Uiteraard doen wij er alles aan om op zo kort mogelijke termijn alle trainingen weer te kunnen verzorgen. Tot op heden kunt u bij ons terecht voor de volgende trainingen:

 • Veilig Verplaatsen van Lasten
 • Flensmonteur
 • Heftruck
 • Hoogwerker
 • Onafhankelijke Adembescherming
 • Kleine Blusmiddelen
 • Gasmeten
 • 1.4 Gasmeten NOGEPA
 • Mangatwacht
 • Werken op hoogte
 • Socket Pouring
 • GWO Working at heights
 • GWO Manual Handling
 • GWO Fire Awareness
 • GWO Sea Survival
 • STCW Security Awareness
 • OPITO E-Bosiet inclusief praktijkdag
 • OPITO FOET/NOGEPA 0.5B

Wanneer wij aan bovenstaand trainingsaanbod nieuwe trainingen kunnen toevoegen zullen wij u daar direct van op de  hoogte brengen. 

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en wensen u en uw collega's veel veiligheid en gezondheid toe. 

Mvg,

DELTA Team

 
 
Update 3 April, 2020 3:42:24 PM

Ons Trainingcentrum is weer geopend!!!

Het Coronavirus houdt ons allen nog iedere dag bezig. Zoals jullie in de eerdere berichtgeving hebben kunnen lezen doen wij er alles aan om onze opdrachtgevers van dienst te zijn. Onze directeur heeft daarom een persoonlijke videoboodschap opgenomen die hij graag met u wilt delen. 

Dit is een unieke en ongekende tijd. Dingen zijn veranderd. Iedereen wordt gevraagd om thuis te werken, beurzen en evenementen zijn uitgesteld, de meeste persoonlijke afspraken zijn geannuleerd, enz. Dit vergt creativiteit en aanpassingsvermogen waar mogelijk, hier zijn wij de afgelopen twee weken druk mee bezig geweest. In deze tijd  willen wij onze opdrachtgever zo goed als mogelijk van dienst kunnen zijn en daarbij de service te verlenen die jullie van ons verwachten.

Wij willen dan ook graag met jullie delen dat wij vanaf

6 april weer trainingen gaan verzorgen!

Dan wel op een andere manier dan jullie van ons gewend zijn, maar 1 ding is zeker; veiligheid en gezondheid van de cursisten en de medewerkers staan voorop. In alles volgen wij de richtlijnen van het RIVM en hebben wij tevens de goedkeuring van verschillende instanties gekregen om onze trainingen op deze manier te mogen voorzien. De theorie zal digitaal plaatsvinden en de praktijk 1 op 1 of in hele kleine groepjes in ons trainingscentrum.

Helaas is het, in verband met social distancing, niet mogelijk om alle trainingen te verzorgen. Marlous en Niels staan u graag te woord om u van een persoonlijk advies te kunnen voorzien. In een persoonlijke afspraak leggen wij u uit welke trainingen we kunnen aanbieden en hoe we ervoor zorgen dat de absolute veiligheid van uw medewerkers gewaarborgd wordt! 

Stay Safe!

Mvg,

DELTA Team

 

UPDATE 26 MAART 2020 10:59:32 PM

Na veelvuldig bezwaar vanuit verschillende opleiders informeren wij u hiebij informeren dat de berichtgeving van 24 maart vanuit het SSVV is bijgesteld:

De SSVV adviseert alle examencentra en opleiders dringend om groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens en -opleidingen voorlopig uit te stellen. We kunnen hen hiertoe formeel niet verplichten, mits zij te allen tijde hun professionele verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om de veiligheid en gezondheid van hun kandidaten en medewerkers te beschermen. Onze dispensatieregeling zorgt er bovendien voor dat er voor een grote groep mensen geen directe noodzaak is om nu examen te doen.

Voor het volledige Coronanieuws vanuit het SSVV verwijs ik u naar: https://www.vca.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus

Mvg,

DELTA Team

 

UPDATE 25 MAART 2020 12:45:11 PM

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die de regering gisteren heeft aangekondigd, is gisteren door SSVV besloten dat alle groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens moeten worden uitgesteld tot minimaal 1 juni 2020.
Wij zien in dat dit grote consequenties heeft voor opdrachtgevers werkzaam in de Petrochemie. Wij willen u informeren dat wij er alles aan doen om te zoeken naar mogelijkheden wat er wél mogelijk is. Wij zijn van mening dat het afnemen van examen één op één of in kleine groepen met minimaal 1,5 meter afstand tussen de cursisten mogelijk moet zijn en ook acceptabel is. 

Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte

Mvg,

DELTA Team

 

UPDATE 24 MAART, 2020 11:14:16 PM

Naar aanleiding van de persconferentie op 23 maart 19.00u met de aangescherpte maatregelen zoeken wij contact met de verschillende instanties om na te gaan wat de mogelijkheden zijn qua werkzaamheden rondom ons trainingscentrum.

Tot nader order zijn onderstaande maatregelen nog steeds van kracht. Wij doen ons uiterste best u spoedig op de hoogte te brengen middels een nieuwe update.

Mvg,

DELTA Team

 

UPDATE 23 MAART, 2020 16:30:14 PM

Gezien de verdere ontwikkelingen van het Coronavirus (COVID-19) informeren wij u dat wij omwille van de verspreiding van het virus, de gezondheid en veiligheid  van de cursisten en van onze medewerkers tot en met 6 april geen trainingen meer zullen verzorgen.

We hebben, middels het toepassen van verschillende hygiene maatregelen, getracht zo lang mogelijk aan de vraag van onze opdrachtgevers  te kunnen voldoen, maar helaas hebben we anders moeten besluiten. We betreuren dit zeer.

Vanzelfsprekend zijn wij bereikbaar voor boekingen na 6 april of overige vragen.

Wanneer uw certificaat in deze periode komt te vervallen, geen zorgen!  Hieronder leest u welke maatregelen de verschillende instanties getroffen hebben naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus:

OPITO

OPITO heeft de mogelijkheid gegeven tot een verlenging van bestaande certificaten indien een certificaat in de komende 30 dagen afloopt. Werkgevers en zelfstandigen kunnen dit zelf aanvragen door het invullen van een speciaal gemaakt formulier.

https://www.opito.com/covid19

NOGEPA

NOGEPA heeft een standaard dispensatie regeling, waarbij je een maximale dispensatie krijgt van 3 maanden. Deze regeling is uitgebreid met nog 2 maanden door de Corona crisis. Dit houdt in dat je tot 5 maanden na het verlopen van je certificaat  nog een herhalingstraining mag doen (Dit geldt alleen voor cursisten die een herhalingscertificaat hebben). Cursisten die een basiscertificaat willen verlengen krijgen 2 maanden dispensatie.

https://www.nogepa.nl/nogepa-policy-corona-virus-covid-19/

GWO

De Global Wind Organization heeft besloten om een uitstel te verlenen van 60 dagen op de certificaten. Dit geldt voor de mensen waarvan het niet mogelijk is de herhalingstraining op tijd te volgen. Deze maatregel geldt tot 1 juni 2020. Meer informatie over deze maatregel is te vinden op.

https://www.globalwindsafety.org/corona?utm_source=Internal&utm_medium=internal&utm_campaign=important&utm_content=corona_homepage_link

Oranje Kruis

Het Oranje Kruis stelt dat het ‘’coulant’’ omgaat met vervaldata van certificaten. Er wordt geen termijn genoemd tot wanneer deze coulance gaat. Hieruit kunnen we concluderen, dat u uw EHBO herhaling certificaat op een later moment kunt behalen als u niet in de gelegenheid bent dit te doen voor de vervaldatum van het huidige certificaat.

https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/richtlijnen-bestrijding-coronavirus/

NIBHV

Het NIBVH geeft cursisten van wie de certificering binnen nu en drie maanden verloopt de mogelijkheid de cursus uit te stellen tot uiterlijk 1 oktober 2020.

https://www.nibhv.nl/nieuws/corona-virus-updates/

SSVV/SOG

DE SSVV heeft het volgende statement naar buiten gebracht met betrekking tot uitstel van certificaten die gaan vervallen: ‘’Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken’’

https://www.ssvv.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus

STCW

STCW certificaten krijgen 4 maanden verlenging van het certificaat.

Voorwaarde is dat het certificaat niet voor 1 maart 2020 verlopen is. Is het certificaat dus verlopen voor 1 maart, wordt er geen verlenging gegeven.

DELTA Safety Training zal coulant omgaan met vervallen certificaten die niet herhaalt kunnen worden binnen de vervaltermijn door de Corona crisis en hier een passende oplossing voor bieden.

Wij houden u op de hoogte! Stay safe and healthy.

DELTA Team

________________________________________________

Update DELTA Safety Training op 15 maart 2020 - 8:33:14 PM

Het is niemand ontgaan, het Coronavirus verspreid zich. Tot nader order gaan de trainingen door ,maar om verdere verspreiding van het virus te voorkomen heeft DELTA Safety Training verschillende maatregelen getroffen. 

DELTA Safety Training volgt het advies van het RIVM op aangaande Hygienemaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts adviseren wij mensen thuis te blijven en de training te verzetten. Dit geldt ook voor mensen die de afgelopen periode in een risicogebied zijn geweest.

Overige maatregelen die getroffen zijn:

 1. Alle trainers zijn geinformeerd over de symptomen en hoe te handelen indien zij vermoeden iemand in hun klas te hebben die symptomen vertoond, conform de voorschriften van het RIVM. Dit geldt ook voor het kantoorpersoneel.
 2. Al het personeel heeft instructie ontvangen conform het RIVM op het gebied van persoonlijke hygiene en verzorging.
 3. Op alle wasgelegenheden in het bedrijf zijn affiches opgehangen met daarop een handenwas instructie.
 4. De schoonmaakfrequentie van met name zaken die veel aangeraakt worden is opgehoogd (zoals trapleuningen, deurklinken en touchscreens van de koffie-automaten).
 5. Alle handdoeken zijn vervangen door papieren handdoeken.
 6. De trainers en overig personeel zien erop toe dat iedereen minimaal 1,5 meter afstand houdt van elkaar.

Getroffen maatregelen trainingsmateriaal;

 • Zorgvuldiger reiningen van CA-EBS mondstukken, Ademlucht maskers en Gezichten van de reanimatie poppen.
 • Geen beademingen meer oefenen tijdens BHV trainingen. 

Hiermee hebben wij afdoende beschermingsmaatregelen getroffen en cursisten die geen klachten vertonen of in risicogebieden zijn geweest zijn vanzelfsprekend van harte welkom op onze trainingen.

Als u nog verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Service Team. Wij zijn te bereiken op 010- 2042255 of via e-mail op info@deltasafetytraining.com

Recente berichten