Delta Safety Nieuws

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS

Posted by Delta Safety on Dec 18, 2020 8:59:36 AM
Nieuwe dispensatieregelingen ( laatste update 16/12/2020) OPITO OPITO geeft in principe géén verlenging aan certificaten. OPITO hanteert een 2 maanden durende ‘’period of grace’’ om alsnog een herhalingstraining te volgen. (in deze periode is het certificaat NIET geldig) In de volgende gevallen overweegt OPITO wel uitstel: De cursist woont in een land, waar een lockdown gaande is en alle trainingscentra in het land gesloten zijn. Bij deze aanvraag moet er bewijs aangeleverd worden door de cursist aan OPITO, dat dit daadwerkelijk het geval is. OF: De cursist moet in quarantaine blijven en hiervan moet schriftelijk bewijs voor worden aangeleverd. Alle informatie kan op de volgende link teruggevonden worden: Opito dispensatieregeling GWO Cursist krijgt 60 dagen extra de tijd om de herhalingscursus te volgen na de verloopdatum van het certificaat. (in deze periode is het huidige certificaat NIET geldig) Cursist of werkgever hoeft GEEN verlenging aan te vragen. Deze verlengingsregeling is van kracht tot en met 30/06/2021 SIR Indien een certificaat verloopt vanaf 15/12/2020, wordt het certificaat automatisch verlengd naar 01/04/2021. Dit wordt direct in het digitale diploma register van de SIR aangepast. SSVV/SOG Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 april 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. NIBHV Het NIBHV heeft geen verlengingsregeling, maar een coulance regeling. Het trainingsbedrijf mag bepalen of een cursist met een verlopen certificaat nog mag deelnemen aan een herhalingscursus. Dit zal met de klant afgestemd worden. Oranje Kruis Het Oranje Kruis heeft een coulance regeling van 6 maanden. Wanneer u dus een geldig Oranje Kruis certificaat heeft, dan heeft u 6 maanden extra de tijd om het certificaat te verlengen. NOGEPA Indien het certificaat in de periode van 15/12/2020 tot 15/02/2021 verloopt, wordt er dispensatie verleend tot en met 15/02/2021. Dit houdt in, dat er tot 15 februari een herhalingstraining gedaan kan worden, met een certificaat dat tussen 15/02/2020 en 15/02/2021 verlopen is. Dispensatie voor een certificaat dient aangevraagd te worden via het trainingscentrum.   Posted bij DELTA Safety Training on Dec 16, 2020 DELTA Safety Training staat voor u klaar ook tijdens deze lock-down.   Beste relatie,   Nu er opnieuw sprake is van een lock-down hebben wij zoals u van ons gewend bent, gezocht naar de mogelijkheden om u als klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij hebben dan ook direct contact opgenomen met de advieslijn van de Rijksoverheid om duidelijkheid te krijgen wat voor ons nog tot de mogelijkheden behoort. Helaas is het tot op heden erg lastig om een eenduidig beleid te kunnen voeren aangezien wij afhankelijk zijn van de beslissingen die de gecertificeerde instanties (NOGEPA, OPITO, GWO, SSVV, Oranje Kruis, NIBHV) zullen nemen. Daar het gaat om veiligheid binnen cruciale beroepen is het voor ons van essentiel belang hier vinger aan de pols te houden en u hierover goed te blijven informeren.    Om u toch wat duidelijkheid te kunnen geven hebben wij naar aanleiding van de toespraak van Premier Rutte gisteravond (maandag 14 december) het volgende besloten;   Hoe nu verder tot en met 19 januari? Alle theorielessen worden vanaf woensdagochtend 16 december digitaal via ZOOM gegeven. De cursisten ontvangen per e-mail een link + een instructie om toe te treden tot de digitale ZOOM training. Tevens ontvangen zij een tijdstip waarop zij welkom zijn voor de praktijksessie in de praktijkhal van DELTA Safety Training. Een praktijksessie bestaat uit maximaal 2 personen. De mogelijkheid bestaat dat theorie en praktijk niet voor iedereen op dezelfde dag kunnen plaatsvinden. Check in dit geval de data en tijdstippen in de uitnodiging nauwkeurig. Gezien het feit dat de cursisten geen volledige dagen in het trainingscentrum aanwezig zijn zal er geen lunch meer verstrekt worden. Incompany trainingen zijn tot en met 19 januari helaas niet mogelijk.   Vanzelfsprekend blijven onderstaande maatregelen van kracht: Lichaamstemperatuur wordt gemeten bij binnenkomst. Bij verkoudheidsklachten, hoofdpijn, keelpijn en koorts wordt de toegang tot het trainingscentrum geweigerd. Er zal een nieuwe datum worden ingepland. Handen dienen te worden gedesinfecteerd bij binnenkomst. Op meerdere plekken in het trainingscentrum is handendesinfectiemiddel aanwezig. 1,5 meter afstand houden van elkaar Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens het lopen door gangen, praktijkhal en overige gezamenlijke ruimten. Eenrichtingsverkeer in het trainingscentrum. Personeel werkt indien mogelijk vanuit huis Het personeel spreekt mensen erop aan indien zij zich niet houden aan de maatregelen volgens het RIVM. Om de veiligheid te garanderen is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. Op deze manier kan er voor iedereen op een veilige manier getraind worden.  Update dispensatieregeling certificerende instanties Beste relatie, Eerder dit jaar zijn er vanuit de certificerende instanties dispensatiemaatregelen getroffen die betrekking hebben op het verlengen van de geldigheidsduur van trainingscertificaten. Per 1 oktober zijn de meeste van deze maatregelen aangescherpt. De getroffen regeringsmaatregelen, zoals aangekondigd in de persconferentie van 13 oktober, zijn tot op heden niet van invloed. In dit artikel vindt u het laatste actuele overzicht.
Read More

DELTA Safety Training staat voor u klaar ook na aanscherping maatregelen

Posted by Delta Safety on Oct 16, 2020 12:59:22 PM
DELTA Safety Training staat voor u klaar ook na aanscherping maatregelen.   Beste relatie,   Wederom heeft het kabinet besloten om de maatregelen aan te scherpen gezien de stijging van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland. Wij vinden het belangrijk dat cursisten zich bij ons op hun gemak voelen en dat zij met een gerust gevoel bij ons komen trainen. Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond (dinsdag 13 oktober) hebben wij onze maatregelen dan ook aangescherpt. Om de veiligheid te garanderen is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. Op deze manier kan er voor iedereen op een veilige manier getraind worden.    Hierbij in het kort onze getroffen maatregelen: Lichaamstemperatuur wordt gemeten bij binnenkomst. Bij verkoudheidsklachten, hoofdpijn, keelpijn en koorts wordt de toegang tot het trainingscentrum geweigerd. Er zal een nieuwe datum worden ingepland. Handen dienen te worden gedesinfecteerd bij binnenkomst. Op meerdere plekken in het trainingscentrum is handendesinfectiemiddel aanwezig. 1,5 meter afstand houden van elkaar Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens het lopen door gangen, praktijkhal en overige gezamenlijke ruimten. Eenrichtingsverkeer in het trainingscentrum. Personeel werkt indien mogelijk vanuit huis Het personeel spreekt mensen erop aan indien zij zich niet houden aan de maatregelen volgens het RIVM. Mondkapjes DELTA Safety Training is geen publieke ruimte of doorstroomlocatie waar een dringend advies (en straks wettelijk afgedwongen regel) voor mondkapjes geldt. Toch willen wij met mondkapjes gaan werken om onduidelijkheid weg te nemen en om de veiligheid en de gezondheid van zowel cursisten als personeel zoveel mogelijk te borgen. Cursisten en personeel dragen mondkapjes zodra men loopt. Dit kan zijn door de gangen, de kantine of door de praktijkhal. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht als: - de cursisten op hun plaats zitten in de klas - de cursisten op hun plaats zitten in het restaurant - de cursisten op hun plaats zitten in de praktijkruimte   Groepen Zoals gisteravond tijdens de persconferentie is afgekondigd, geldt er nog steeds een maximaal aantal van 30 personen in één (binnen)ruimte. Voor trainingsinstellingen geldt een uitzondering op dit maximum. Voor meer informatie klik hier. Desondanks willen we proberen ons hier toch (zoveel mogelijk) aan te houden omdat het helpt het virus te remmen. Bij meer dan 30 cursisten zullen de koffie- en lunchpauzes in shifts plaatsvinden.   Horeca Horecaregels zijn niet van toepassing op onze kantine aangezien onze kantine niet publiek toegankelijk is. We kunnen de cursisten tijdens de trainingen blijven voorzien van een lunch.    Update dispensatieregeling certificerende instanties Beste relatie, Graag informeren wij u over de laatste dispensatie meldingen vanuit de gecertificeerde instanties. Let op sommige deadlines zijn aangescherpt
Read More

Vopak verhoogt veiligheid terminals met maatwerk Field Supervisor Training

Posted by Marlous Doeven on Sep 1, 2020 9:50:31 AM
Veilig werken heeft de hoogste prioriteit voor veel organisaties die werkzaam zijn binnen de (petrochemische) industrie. Zo ook bij Vopak. De situaties die zich voordoen op een terminal zijn vaak complex en er is dan ook niet altijd een bestaande oplossing om medewerkers bewust te maken van de mogelijke gevaren. Zo ontstond bij Vopak de behoefte om Field Supervisors nog beter op te leiden en van de benodigde inhoudelijke kennis en communicatieve vaardigheden te voorzien om contractors goed te kunnen aansturen. In samenwerking met DELTA Safety Training heeft Vopak een maatwerk training ontwikkeld die precies op deze behoefte aansluit en bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid op de terminals. In dit artikel interviewen wij Irma van IJperen, Divisie Opleidingscoördinator bij Vopak, en vertelt zij ons alles over de totstandkoming van de maatwerk Field Supervisor Training.    
Read More

Topics: Maatwerk Veiligheidstraining, Field Supervisor Training, Petrochemie, Industrie, Vopak

Update dispensatie certificeerders

Posted by Delta Safety on Jun 23, 2020 4:01:15 PM
Update dispensatieregeling certificerende instanties Beste relatie, Graag informeren wij u over de laatste dispensatie meldingen vanuit de gecertificeerde instanties. Let op sommige deadlines zijn aangescherpt
Read More

Verdieping op regelgeving in de windindustrie

Posted by Marlous Doeven on May 11, 2020 9:59:10 AM
  In ons artikel Veiligheidseisen binnen de windindustrie hebben wij u geïnformeerd over de wetgeving en de vereisten vanuit opdrachtgevers voor het werken binnen de Nederlandse windindustrie. Veel van onze opdrachtgevers zijn ook werkzaam binnen de Duitse windindustrie. De richtlijnen en vereisten voor het werken binnen de Duitse markt wijken af van de Nederlandse richtlijnen. In dit artikel leggen wij u graag de verschillen uit en ook lichten wij toe aan welke vereisten u moet voldoen. Zo kunt u goed voorbereid werkzaamheden binnen zowel de Nederlandse als de Duitste windindustrie uitvoeren.    
Read More

Topics: GWO, GWO Training, GWO First Aid, GWO Certificate, WINDA, Team GWO, GWO Sea Survival, GWO Manual Handling, GWO Fire Awareness, GWO Working at Heights, GWO Basic Safety Training, OPITO

Maatregelen Coronavirus

Posted by Delta Safety on Apr 29, 2020 8:37:02 AM
  Bekijk ons huidige trainingsaanbod   Update dispensatieregeling certificerende instanties Beste relatie, Eerder dit jaar zijn er vanuit de certificerende instanties dispensatiemaatregelen getroffen die betrekking hebben op het verlengen van de geldigheidsduur van trainingscertificaten. Per 1 oktober zijn de meeste van deze maatregelen aangescherpt. De getroffen regeringsmaatregelen, zoals aangekondigd in de persconferentie van 13 oktober, zijn tot op heden niet van invloed. In dit artikel vindt u het laatste actuele overzicht.
Read More

Veiligheidseisen binnen de windindustrie

Posted by Marlous Doeven on Jan 24, 2020 10:51:02 AM
Veilig werken is een belangrijk speerpunt binnen de Windindustrie. Naast de officiële regelgeving waaraan moet worden voldaan, hebben organisaties te maken met toenemende eisen vanuit opdrachtgevers. Voor bedrijven die werkzaam zijn binnen deze branche is het niet altijd duidelijk aan welke voorwaarden medewerkers moeten voldoen. In dit blogartikel leggen we u uit met welke vereisten en regelgeving u te maken kunt krijgen.
Read More

Topics: GWO, GWO Training, GWO First Aid, GWO Certificate, WINDA, Team GWO, GWO Sea Survival, GWO Manual Handling, GWO Fire Awareness, GWO Working at Heights, GWO Basic Safety Training, OPITO

Mangatwacht

Posted by Marlous Doeven on Jan 20, 2020 10:42:02 AM
Opleiding Mangatwacht zal per 1 maart 2020 worden aangeboden in een basis en herhaling variant. Naar aanleiding van de evaluaties van onze trainingen over 2019 en de terugkoppelingen/feedback van onze klanten/cursisten, hebben we besloten, dat we de training ‘’Mangatwacht’’(Buitenwacht), gaan aanbieden in een basis én een herhalingsvariant. Zodat er voor de cursisten, die de basis training volgen, meer ruimte is voor het oefenen in de praktijk.
Read More

Topics: Mangatwacht

DELTA Safety Training nieuw lid NWEA

Posted by Delta Safety on Feb 19, 2018 1:25:00 PM
DELTA Safety Training is toegetreden tot de leden van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). DELTA Safety Training is een specialist op het gebied van veiligheidstrainingen voor de windenergie sector, maar ook voor de (petrochemische) industrie, offshore olie- en gasindustrie, bouw-, transport- en maritime sector.
Read More

OPITO accreditatie voor DELTA Safety Training

Posted by Delta Safety on Nov 15, 2017 1:24:00 PM
Na maanden van hard werken, is DELTA Safety Training officieel erkend als OPITO trainingscentrum voor de cursussen BOSIET, FOET, CA-EBS en HUET. Bekijk hier de cursussen >>
Read More

Recente berichten